Landkort

I boghandlen findes adskillige trykte kort udgivet af Kort og Matrikelstyrelsen (Tidligere Geodætisk Institut). Topografisk Atlas 1:100.000 er det bedste udgangspunkt, hvis man vil finde postamenter. Dette værk foreligger nu i en meget flot syvende udgave. Det er en imponerende kortbog. Hvis man er kartofil (bidt af kort), vil man begejstres over de nøjagtige og flot udførte detaljer. Undertiden er det nødvendigt med en større detaljeringsgrad og dermed mindre målestok. Her kan man anvende generalstabskort og målebordsblade. Hvis man er heldig, kan man på biblioteker og i lokalhistorisk arkiv finde historiske kort. På kortene er trigonometriske stationer med postament angivet med en trekant med prik i midten.

Kort på nettet

Man kan med fordel ty til elektroniske kort, og eventuelt udskrive disse.

På postamenter.dk findes et danmarkskort, der viser det overordnede triangulationsnet med næsten alle postamenter. Det er uundværligt, hvis man vil have det store overblik.


På Kort og Matrikelstyrelsens side "Kort på Nettet" kan man frit downloade kortafsnit til privat brug. Der er flere korttyper at vælge imellem. Postamenter er markeret på kort 1:25.000 samt på historiske kort. Kort 1:100.000 er nu publiceret i ny udgave, denne viser desværre ikke længere postamenter.


Google Maps markerer ikke postamenter. Til gengæld har man mulighed for at lave sine egne markeringer under funktionen "Mine Steder". På Google Maps er det muligt at studere luftfotografier over et område. Det har i nogle tilfælde sparet mig for en forgæves tur på søgning efter forsvundne postamenter, idet det kunne ses, at der nu var en motorvej, fabrik, grusgrav eller andet på stedet.


Her er et kort hvor jeg har markeret mine besøg. Hvis man dykker lidt dybere, kan man finde links til artikler og fotos. Kortet bliver opdateret jævnligt.


Lars R.H. Kristensen i Aalborg har lavet en programmeringsøvelse, der har resulteret i et automatisk genereret kort med alle postamenter, som de var nævnt i fortegnelsen på postamenter.dk i 2010.


Endnu et eksempel på et brugeroprettet kort i Google Maps. Per Hofman Hansen har lavet et kort over målebanen på Amager. Der er links til fotos.