Foto gallerier

I gallerierne findes et repræsentativt udvalg af fotografier taget ved hver station, jeg har besøgt.

Gallerierne er opdelt i 5 geografiske regioner. Hvert galleri indeholder et antal albums, - et for hver station. Stationerne er listet alfabetisk efter det (efter bedste evne fæstede) stednavn der er knyttet til stationen.
Disse fotografier har en opløsning på op til 5 megapixel, og må frit downloades og anvendes efter forgodtbefindende.